Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs kulinarny projektu współpracy

dodano: 2018-02-19 08:14

Realizacja międzyregionalnego projektu współpracy LGD KOLD, LGD Ziemia Grodziska i LGD Źródło rozpoczęła się od konkursu kulinarnego przeprowadzonego 17 lutego w Sali wiejskiej w Kamieńcu ( Ziemia Grodziska). Udział wzięło 14  zespołów reprezentujących każdą gminę wszystkich partnerów projektu. Tematem przewodnim były ziemniaki. Zespoły przygotowały różne wymyślne dania, które oceniało jury reprezentujące każdą LGD – z KOLD był Andrzej Skrzypek z Nowego Tomyśla. Konkursowi towarzyszył także występ kapeli Po Zagonach . Zwycięzcami został zespół Anna Sałagaj - Krzysztof Górny z LGD KOLD ( reprezentanci gminy Miedzichowo) za przygotowaną zupę ziemniaczaną, wyróżnienie zespół Justyna Hałas- Karolina Łuczak z gminy Kuślin z LGD KOLD za babkę ziemniaczaną z boczkiem . Ponadto nasz region reprezentowały zespoły: Krystyna Łuczak- Stanisława Starkowska  z Pakosławia  gm. Lwówek z plackami ziemniaczanymi ze szpinakiem lub grzybami, Ewa Grzegorzewska i Lucyna Bręk z Kozłowa gm. Opalenica,  które podawały szare kluski,  Renata Panek i Dorota Woźniak z  Sękowa gm. Nowy Tomyśl częstujące zupą pyrkową z Sękowa ,  Jadwiga Nowakowska i Elżbieta Zięba z Rudki gm. Pniewy  z ziemniakami faszerowanymi na cztery sposoby oraz  Danuta Czeszyńska i Krystyna Przybylska  z  Dusznik, które przygotowały parówki w cieście ziemniaczanym.  Kolejnym spotkaniem w ramach projektu współpracy będzie wydarzenie " Powrót do żródła " na terenie LGD Zródło.