Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencja w Poznaniu

dodano: 2011-12-15 03:32

PROW 2007-2013 - dokonania i perspektywy, to temat konferencji zorganizowanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniu 9.12.2011r. Ocenę wdrażania Programu Leader przedstawiła dyrektor Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego p Emilia Dunal, a zadania Agencji Płatniczej przedstawiła wiceprezes Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa p. Zofia Szalczyk. Mówiono także szansach dla Wielkopolski realizacji programu Samorządowa Odnowa Wsi. W trakcie trwania konferencji prezentowane były produkty ludowe i potrawy regionalne oraz występy zespołów ludowych. Z KOLD w konferencji wzięli udział prezes Adam Woropaj i członek Zarządu Ireneusz Witkowski.