Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencja w Nowym Tomyślu

dodano: 2020-10-01 00:00

Dzisiaj pierwszy dzień konferencji przygotowującej do nowego okresu programowania środków europejskich. Szkolenie, którego gospodarzem jest Wielkopolska Sieć LGD, odbywa się na terenie LGD KOLD w Nowym Tomyślu z udziałem przedstawicieli LGD-ów z woj. lubuskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Jutro c. d. a potem wyjazd studyjny w kwietniu 2021 do niemieckiej LAG.