Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencja w Niemczech

dodano: 2017-11-21 07:45

W Sedden na terenie powiatu Poczdam-Mittelmark w czwartek 23 października odbyła się konferencja zaprzyjaźnionych powiatów. Z powiatu nowotomyskiego udział brali przede wszystkim przedsiębiorcy oraz samorząd powiatowy. Z ramienia LGD KOLD uczestniczył wiceprezes Ireneusz Witkowski, który rozmawiał m.in. z szefem biura LAG Flaeming-Havel o kolejnym projekcie współpracy, a także z przedsiębiorcami niemieckimi, szczególnie działającymi w branży turystycznej.