Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencja podsumowująca projekt

dodano: 2019-05-22 07:37

21 maja Folwark w Pszczewie na terenie LGD Brama Lubuska był miejscem konferencji podsumowującej projekt aplikacyjny tras turystycznych. W projekcie brało udział 12 Lokalnych Grup Działania z Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i  LGD KOLD z Wielkopolski. W ramach projektu opracowano aplikację turystyczną terenów wszystkich grup w tym gry, queshingi, trasy rowerowe, piesze, szlaki turystyczne, ciekawe miejsca, itp.  Aplikacja : WestIsTheBest.pl    Zapraszamy.