Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencja PROW w Poznaniu

dodano: 2012-12-17 14:38

Dokonania i przyszłość Leadera w świetle nowego okresu programowania Unii Europejskiej było głównymi tematami konferencji zorganizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W trakcie konferencji dyrektor Departamentu PROW oficjalnie przedstawiła KOLD jako najlepsza LGD w Wielkopolsce i sklasyfikowana bardzo wysoko, na 7 miejscu w kraju. Obecne na konferencji , podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk oraz dyrektor departamentu w Ministerstwie p. Zielińska omówiły wstępne ustalenia co do funkcjonowania LGD-ów w nowym okresie programowania 2014-2020.  W konferencji udział brali prezes KOLD Adam Woropaj i członek Zarządu Ireneusz Witkowski.