Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencja "Aktywni lokalnie..."

dodano: 2019-06-28 08:18

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania KOLD był organizatorem konferencji w dniu 27 czerwca w Marszewie w gm. Pleszew konferencji nt. Aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. Temat "Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich" prezentował Ireneusz Witkowski z LGD KOLD.