Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koncert duetów i wystawa

dodano: 2017-10-19 22:21

W piątkowe popołudnie 13 października 2017r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach odbył się koncert duetów  pokoleniowych oraz wystawa prac malarskich. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Dyrektor Lokalnej Grupy Działania KOLD we Lwówku Ireneusz Witkowski, Prezes Stowarzyszenia KOLD Damian Łęszczak, Dyrektor Zespołu Szkół Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach s. Anna Papierz, Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury w Pniewach Joanna Superczyńska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach Bernadeta Markiewicz,  z-ca Kierownika OPS Halina Szabowska-Lisek, Prezes Stowarzyszenia Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” Krystyna Borowiak, koordynator projektu Małgorzata Napierała. Koncert połączony z wystawą był podsumowaniem  warsztatów wokalnych  i malarskich odbywających się w Dziennym Domu Seniora w okresie od czerwca do października br. W zajęciach prowadzonych pod okiem instruktorów p. Jolanty Milki i p. Szymona Krawczyka dzieci, młodzież lokalnych szkół oraz Seniorzy rozwijali swoje pasje i zainteresowania, korzystając z cennych wskazówek i rad instruktorów. Tego popołudnia mogliśmy się przekonać, że każda grupa odkryła w sobie umiejętności czy to  malarskie czy wokalne. Wykonawcy piosenek zostali przez licznie zebraną widownię nagrodzeni gromkimi brawami, a  artyści malarze również wzbudzili podziw i uznanie publiczności.

 Projekt realizowany był przez Pniewskie Stowarzyszenie   „Perspektywa”, a jego celem  była integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Pniewy, rozwój osobowy uczestników i ich pasji.

Koncert  odbył się w ramach realizacji projektu „Dzielimy pasje, łączymy pokolenia”, dofinansowanego ze środków Programu „Działaj lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka „Działaj Lokalnie” – LGD KOLD we Lwówku.