Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Komorowo

dodano: 2011-11-04 11:10

Średniowieczna osada polska, której nazwa po raz pierwszy pojawia się w 1414 roku jako KOMOROWO. Ostatecznie nazwa miejscowości ukształtowała się w 1802 roku. Nazwa wsi wywodzi się prawdopodobnie od pierwotnej osady Kamor. Dawniej osada wchodziła w skład dóbr lwóweckich i należała do Sędziwoja Ostroroga. Od XVI wieku była własnością Lwóweckich.