Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolorowo, sportowo, zabawowo

dodano: 2019-08-26 08:07

W czwartek 22 sierpnia 2019r. w mini parku przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach odbył się międzypokoleniowy piknik sportowy uczestników projektu pn. „Jak spędzić czas bez technogadżetów”. Na chętnych do zabawy czekało wiele możliwości. Każdy uczestnik mógł się wykazać swoimi umiejętnościami, zręcznością i spostrzegawczością, a ubytek sił rekompensować podczas przygotowanego poczęstunku. Najlepsi w poszczególnych konkurencjach zostali nagrodzeni , a wszystkie dzieci otrzymały drobny upominek oraz smycze promujące projekt. Na zakończenie spotkania Seniorzy Dziennego Domu Seniora przedstawili teatrzyk kukiełkowy pt. „Śpiąca królewna”. 
Piknik odbył się w ramach realizacji zadania pn.  „Jak spędzić czas bez technogadżetów” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez  Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.