Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kajakami po jeziorach

dodano: 2019-09-03 12:31

 

 

Kolejne spotkanie w ramach projektu współpracy LGD KOLD, LGD Regionu Kozła i LGD Kraina Lasów i Jezior miało miejsce w sobotę 31 sierpnia – na wodzie. Tym razem na wodzie- spływ kajakowy jeziorami od Kopanicy do Zbąszynia w pięknej słonecznej pogodzie zgromadził po 20 uczestników z każdej LGD.