Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kabaret „SIEMA” w Turowie

dodano: 2017-10-26 22:20

W piątek 20 października 2017r. przed mieszkańcami sołectwa Turowo wystąpił Kabaret „SIEMA” ukazując możliwości artystyczne  Seniorów w przedstawieniu prezentującym w humorystyczny sposób różne scenki rodzajowe.