KOLD z samorządowcami

dodano: 2018-04-23 11:43

Na spotkaniu  z burmistrzami i wójtami obszaru KOLD  w poniedziałek 23 kwietnia w Sali wiejskiej w Grudnej gm. Miedzichowo, dyskutowano o przygotowaniach do wdrażania RLKS  w nowym okresie programowania, w ramach którego planowane jest realizowanie wielofunduszowości przez Lokalne Grupy Działania, a więc zarówno EFRROW jak i EFRR oraz EFS. Zakłada się zmniejszenie dokumentacji, budowanie sieci współpracy wraz z animowaniem społeczności lokalnej i zwiększenie doradztwa. Omówione zostały także bieżące działania projektów współpracy międzyregionalnego i polsko-niemieckiego.