Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KOLD w Parlamencie Europejskim

dodano: 2011-12-16 10:38

20 osób z Lokalnej Grupy Działania KOLD w tym przedstawiciele każdej z gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia wyjechało do Parlamentu Europejskiego do Strasburga, aby brać udział w dniach 13-14 grudnia 2011r w Festynie Parlamentarnym związanym z zakończeniem Prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Cały projekt związany był z promocją tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych Wielkopolski pt. - Tero pora na Gwiazdora - pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba. KOLD z prezesem Adamem Woropajem, członkami Zarządu Ireneuszem Witkowski i Józefem Ćwiertnią, Kapelą zza Winkla, Restauracją GS -Sam. Chł- z Lwówka, pracownikami urzędów gmin z Pniew, Kuślina, Miedzichowa, Opalenicy oraz gwiazdorami, przez dwa dni prezentowali kulturę , zwyczaje oraz potrawy wielkopolskie na terenie Parlamentu Europejskiego i na spotkaniu z polonią alzacką. Podczas wieczornej gali zakończenia polskiej prezydencji z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, premiera Donalda Tuska, prezydentów Gruzji i Rumunii, komisarzy i parlamentarzystów europejskich, nasi gwiazdorzy rozdawali wszystkim uczestnikom gali specjalne życzenia z opłatkiem, płytą, siankiem przygotowane przez KOLD oraz ręcznie malowane bombki przygotowanie przez organizatorów. Ciekawe były spostrzeżenia w spotkaniu gości z gwiazdorem, który nosząc strój wielkopolski czyli kożuch, maskę, spodnie jakże różni się od stroju czerwonego Mikołaja, gdzie trzeba było im tłumaczyć kto to gwiazdor, gdyż znany jest on wyłącznie w Wielkopolsce. W kolejnym dniu na terenie Parlamentu w specjalnej sali, podczas przerwy w obradach Parlamentu, promowane były nasze potrawy rybne i słodycze wraz z promocyjnymi wydawnictwami i pamiątkami z obszaru KOLD, na które przyszły dziesiątki parlamentarzystów, dziennikarzy, asystentów. Mogli usłyszeć także polskie kolędy oraz wielkopolskie utwory kultowe wraz z nową piosenką przygotowaną na Euro 2012, wykonywane przez Kapelę Zza Winkla. Wszyscy podziwiali kunszt zespołu oraz naszych pań i panów, którzy bardzo sprawnie przygotowali poczęstunek, a także chętnie spotykali się z gwiazdorami. Wieczorem przez KOLD została zorganizowana na terenie polskiego kościoła pw. Matki Boskiej z Lourdess, typowa polska wigilia dla polskiej polonii we francuskiej Alzacji, na którą przybył konsul polski z Lille Andrzej Lisowski, parlamentarzyści, przedstawiciele wojskowego sztabu europejskiego, a przede wszystkim polskie rodziny. Po uroczystym odśpiewaniu kolędy z nasza kapelą, rozpoczęciu wigilii, udzielonym błogosławieństwie przez ks. kan. Ryszarda Górskiego i łamaniu się opłatkiem, wszyscy zgromadzili się przy pięknie ustrojonym ze smacznymi potrawami wigilijnymi stole. Potem wkroczyli gwiazdorzy, starodawnym zwyczajem przepytywali dzieci i starszych i rozdawali upominki oraz ? rózgi. Wieczór był niezapomniany zarówno dla alzackich Polaków oraz uczestników naszej grupy. W międzyczasie zwiedziliśmy budynki Parlamentu, Rady Europy, Trybunału Strasburskiego, piękne katedry oraz jarmark bożonarodzeniowy, największy w Europie. Cały czas towarzyszył nam niezastąpiony prezes Polonii w Alzacji Jerzy Jankowiak, który była naszym nawigatorem, doradcą i kolegą. Udało się nam także zwiedzić wnętrze Parlamentu i dzięki niezwykłej operatywności asystenta Borysa Brzezińskiego z biura posła Grzyba, braliśmy udział we wręczeniu tegorocznej nagrody Sacharowa, którą dostali liderzy przemian demokratycznych w krajach arabskich. Dodać trzeba, że udział w wyprawie do Strasburga oda pół roku pomagał nam zorganizować wspomniany asystent, a całym projektem kierował Ireneusz Witkowski. KOLD był jedyną przybyłą grupą europejską, która prezentowała się w Parlamencie Europejskim.