KOLD w "Dobrych praktykach"

dodano: 2011-12-13 08:57

Nakładem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazała się pozycja książkowa "Dobre praktyki w realizacji małych projektów PROW 2007-2013". Wśród 7 przykładów dobrych praktyk w Polsce z dziedziny - Inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną - znalazł się projekt z terenu naszej Lokalnej Grupy Działania KOLD pt. " Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku sobotnio-niedzielnego we wsi Przyłęk" realizowany przez gminę Nowy Tomyśl. Gmina Nowy Tomyśl złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania KOLD i po podpisaniu umowy z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim zrealizowała projekt przy dużym zaangażowaniu sołectwa z Przyłęku. Wartość projektu to 14 773,95 zł , z czego dofinansowanie z Leadera wyniosło 8 479,76 zł . W ramach projektu uporządkowano i zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej, utwardzono przy użyciu betonowej kostki, zamontowano oświetlenie terenu oraz zakupiono i zamontowano ławki ze stołami oraz ławki parkowe. Projekt został zrealizowany w grudniu 2010 r.