Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KOLD reprezentował Wielkopolskę

dodano: 2011-10-24 01:00

KOLD reprezentował Wielkopolskę

Lokalna Grupa Działania KOLD reprezentowała Wielkopolskę na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Wszystkie Lokalne Grupy Działania z terenu Wielkopolski zgłaszały do udziału w dożynkach zespoły artystyczne. Wielkopolski Urząd Marszałkowski wybrał do reprezentowania województwa zgłoszony zespół - Polanie - z Trzcianki, z naszego terenu, który zaprezentował tańce i przyśpiewki z regionu Wielkopolski - ziemi szamotulskiej. Zespół towarzyszył wieńcowi dożynkowemu województwa wielkopolskiego, który został przekazany w trakcie uroczystości dożynkowych prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Dwudniowym obchodom towarzyszyły kiermasz tradycyjnych produktów kulinarnych z różnych regionów kraju, stoiska promocyjne województw, aleja twórców ludowych. Także tutaj był akcent naszego obszaru KOLD, mianowicie stoisko promocyjne Wielkopolski miało całkowity wystrój z wyrobów wiklinowych, przygotowanych przez wytwórców z rejonu Nowego Tomyśla.