Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KOLD na Tour Salon

dodano: 2011-10-25 12:17

KOLD na Tour Salon

Już po raz kolejny LGD KOLD prezentował się w na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 20-22 październik podczas Tour Salon. Na naszym - wiklinowym - stoisku prezentowali się lokalni twórcy i przedsiębiorcy: Damian Nowak - Ekologiczne Gospodarstwo Rolne z Zębowa, Małgorzata i Leszek Kościukiewiczowie - właściciele gospodarstwa agroturystycznego z Silnej Nowej, Ranczo Kolorado z Miedzichowa, Stefan Słociński - reprezentujący rzeźnictwo i wędliniarstwo z Bukowca oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska - TopTomyśl. Ponadto na scenie głównej zaprezentował się zespół Wiaruchna z Urbanowa. Zainteresowanie zwiedzających Targi naszym stoiskiem było duże, a nasi wystawcy otrzymali kilka propozycji dalszej współpracy.