Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Już po festynie

dodano: 2017-04-24 09:42

Mimo nieciekawej pogody, zarówno młodsi jak i starsi korzystali z propozycji zmierzenia swoich sił w dawnych grach zapomnianych na festynie w Trzciance w gm. Kuślin w niedzielne popołudnie 23 kwietnia. Nie zawsze było łatwo. Proca, krukwie, sztekiel, cymbergaj, hulajnoga czy też kulanie felgi sprawiało trochę trudności, ale także wiele radości. Ci którzy pomyślnie zaliczyli konkurencje dostawali sznekę z glancem i lemoniadę oraz gadżety. Przeprowadzono także konkurs gwarowy oczywiście z sznekę z glancem i lemoniadę. Festynowi towarzyszyło Radio Merkury, na antenie którego co godzinę składano relacje. Kolejny taki festyn z okazji Dnia Dziecka w Nowym Tomyślu. Nad całością czuwali Piotr Kłos i Michał Lipiecki.