Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Józefowo

dodano: 2011-11-04 11:10

Wieś pojawia się w dokumentach źródłowych po raz pierwszy w 1778 roku. Dzisiejsza nazwa wsi pojawia się w 1921 roku. Jest to najprawdopodobniej XVIII-wieczny folwark polski zlokalizowany około 2 kilometry od Lwówka. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od osady Józef lub tez od imienia jej założyciela