Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jarmark w Strasburgu

dodano: 2012-12-17 09:36

Drugi raz Lokalna Grupa Działania KOLD w dniach 10-13 grudnia 2012r, brała udział w jarmarku bożonarodzeniowym w Strasburgu, prezentując i promując produkty lokalne. Szczególnie wymiar lokalny miał wieczór wigilijny wśród Polonii Francuskiej w Alzacji z udziałem konsula polskiego w Lille  Bogdanem Bernaczykiem - Słońskim
Francja, Lille,   oraz posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba. Po powitaniach przez konsula, posła, prezesa Polonii Jerzego Jankowiaka, rozpoczęła się polska tradycja. Najpierw fragment ewangelii wigilijnej przeczytała członek zarządu KOLD Renata Borzych, potem miejscowy ksiądz kan. Ryszard Górski  poświęcił opłatki i rozpoczęło się tradycyjne składanie życzeń, po czym dyrektor KOLD zaprosił wszystkich do wigilii z polskimi potrawami przygotowanymi przez Restaurację Lwowianka z Lwówka.  Wiceprezes KOLD Jerzy Dziamski i członek zarządu Piotr Długosz wręczyli świąteczne bombki oraz sianko gościom honorowym. Oczywiście przyszedł i gwiazdor, który zarówno dzieciom jak i wszystkim dorosłym wręczał świąteczne upominki KOLD. Nie zabrakło też akcentu polsko- francuskiego, po przeczytaniu fragmentów pana Tadeusza dotyczących Polski i Napoleona przez Jerzego Dziamskiego, Piotra Długosza i Ireneusza Witkowskiego, wzniesiono toast polskim „Panem Tadeuszem”. Cały czas kolędy śpiewał zespół „ Wiaruchna” z Urbanowa z obszaru KOLD. Prezentowane były też wytwory rękodzieła twórców KOLD na kiermaszu świątecznym. Również zespół „Wiaruchna” w regionalnych strojach ludowych, prezentował kolędy na kolejnym spotkaniu wigilijnym z polskim europarlamentarzystami.

Podczas krótkiego pobytu, grupa miała okazje zwiedzić Parlament Europejski- krótkie spotkanie z posłem, potem pobyt na Sali plenarnej podczas obrad sesji Parlamentu i obiad w stołówce parlamentarnej. Pobyt na największym europejskim jarmarku bożonarodzeniowym w Strasburgu wywarł na wszystkich duże wrażenie. Grupa zdążyła odwiedzić także winnicę i produkcję alzackich win w firmie polskiej państwa Wach.

Nawiązane kontakty w francuską polonią mają zaowocować wspólnymi projektami realizowanymi z innych programów europejskich. Podczas całego pobytu przewodnikiem i dobrym duchem był prezes Polonii Alzackiej Jerzy Jankowiak.