Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o Grantach

dodano: 2017-07-17 08:07

Uprzejmie informujemy, że planowany jest kolejny nabór wniosków na Granty w ramach programu Leader. Prosimy organizacje pozarządowe o przygotowanie się do naboru. Szkolenie informacyjne planujemy przeprowadzić we wrześniu 2017 roku.