Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II Rajd rowerowy Działaj Lokalnie

dodano: 2019-07-08 07:22

Kolejny rajd rowerowy w ramach projektu Działaj Lokalnie "Aktywnie z historią" zorganizowało Stowarzyszenie rozwoju wsi Chmielinko w piątkowe popołudnie. Tym razem metą był Pakosław,