Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Historię Chraplewa odkrywamy

dodano: 2020-08-24 08:31

 

 

 

 

W środę 19 sierpnia 2020 roku w Chraplewie odbyło się spotkanie dla mieszkańców pt. „Historię Chraplewa Odkrywamy” z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL KOLD w Lwówku w ramach projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie „Chraplewo – razem możemy więcej”. Spotkanie miało na celu pozyskanie cennych pamiątek historycznych oraz opowieści związanych z tą miejscowością od mieszkańców Chraplewa. Dzięki zaangażowaniu sporej liczby osób udało się odnaleźć kroniki szkolne z czasów II Wojny Światowej oraz jeszcze starsze fotografie. Ciekawostki o dawnych dziejach Chraplewa przekazali na spotkaniu seniorzy, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu. Dzięki wspólnym opowieściom udało się wyjaśnić wiele niespójnych informacji o Chraplewie. W wydarzeniu tym wzięła udział najstarsza mieszkanka Chraplewa, która ma 94 lata. W kameralnej, swobodnej atmosferze mieszkańcy dowiedzieli się jak przechowywać unikatowe pamiątki oraz jak należy o nie dbać, aby przetrwały dla innych pokoleń. Dzięki takiemu spotkaniu została zawiązana więź międzypokoleniowa między starszym a młodszym społeczeństwem. .