Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Haftowanie bławatu chorągwi

dodano: 2018-11-22 13:13

 

 

 

Podczas uroczystości odsłonięcia „Muralu – betonowej książki” przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie został przekazany bławat chorągwi z Białym Orłem do haftowania. Bławat chorągwi przekazała na ręce dyrektora szkoły – Małgorzata Dudek pani Paulina Młyńczak reprezentująca na uroczystości Zarząd Lokalnej Grupy Działania KOLD z Lwówka.

Dla uczczenia 100 – rocznicy Powstania Wielkopolskiego, chcąc oddać hołd Powstańcom Wielkopolskim, Lokalna Grupa Działania KOLD realizując projekt „Pamiętamy – Kontynuujemy”, pragnie to wydarzenie upamiętnić w szczególny sposób. Nawiązując do historycznej inicjatywy Grona Panien Wielkopolskich z 1919 roku, które ufundowały sztandar 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, wykonany techniką haftu krzyżykowego - bławat chorągwi z Orłem Białym. Bławat będzie haftowany przez uczestników spotkań i uroczystości upamiętniających setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego oraz przez uczniów szkół noszących imię związane z Powstaniem Wielkopolskim. W setną rocznicę złożenia przysięgi żołnierzy Armii Wielkopolskiej tj. 26 stycznia 2019 roku wyhaftowany bławat chorągwi zostanie przekazany Towarzystwu Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1019.

Przekazany bławat był haftowany przez uczennice, rodzica i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie i przekazany do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach. Bławat chorągwi na ręce dyrektora szkoły w Dusznikach pani Izabeli Cieślewicz oraz nauczyciela pani Katarzyny Hirsch – Kotek przekazała wraz z kroniką dyrektor szkoły w Urbanowie Małgorzata Dudek.