Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gra terenowa

dodano: 2017-09-01 14:01

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie zorganizowało grę terenową w ramach realizowanego projektu pt.”Tej, poruty nie rób – godej po płoznańsku”. Dodajmy, że projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” X Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL KOLD w Lwówku. 
W grze uczestniczyło 6 pięcioosobowych drużyn, z czego pięć wykonało wszystkie zadania. Wsparciem w wykonywaniu zadań dla drużyn był „Podręczny Słownik Gwary Poznańskiej, który został zredagowany podczas realizacji wyżej wspomnianego projektu oraz książka autorstwa Waldemara Wierzby. Uczestnicy gry terenowej musieli się w czasie zabawy wykazać: znajomością gwary poznańskiej, sprawnością fizyczną, kreatywnością, umiejętnością współpracy w grupie, umiejętnościami plastycznymi, znajomością przysłów. Sto uzyskanych punktów w przygotowanych przez organizatora konkurencjach dało zwycięstwo drużynie nr 5 „Młodzież + p. Teresa Nowak”  w następującym składzie: Martyna Poszwald, Patrycja Kortus, Wiktoria Lubik, Adam Poszwald i Teresa Nowak. Gra terenowa zakończyła się wspólną biesiadą przy ognisku.