Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gościliśmy LGD

dodano: 2019-07-04 09:19

W ramach projektu KSOW przyjechała na teren KOLD-u Lokalna Grupa Działania Między Ludźmi i Jeziorami. Przez 2 dni  poznawali  nasze zasoby turystyczne oraz inwestycje z Leadera. Wizyta rozpoczęła się od prezentacji LGD KOLD w NOK w Nowym Tomyślu.