Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gimnastyka ważna rzecz

dodano: 2017-11-08 19:04

W sali rehabilitacyjno-usprawniającej „Lokomotywa” w Pensjonacie Seniora „Jutrzenka” w Pniewach prowadzona jest gimnastyka ogólnorozwojowa dla osób 50+. Zajęcia prowadzone są pod kierunkiem rehabilitanta. Celem zajęć jest promowanie aktywności fizycznej, korzystnego wpływu ćwiczeń na sprawność ruchową, samopoczucie oraz aktywny wypoczynek.

Zadanie jest realizowane przez  Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” w ramach  projektu pn. „Brawo my!” - Aktywni Seniorzy.