Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gala Działaj Lokalnie

dodano: 2021-02-19 21:09

Gala Działaj Lokalnie Podsumowanie projektów zrealizowanych w ramach projektu Działaj Lokalnie w Ośrodku Lokalnej Grupy Działania KOLD miało miejsce z zachowaniem reżimu sanitarnego 19 lutego w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach. Prowadzący spotkanie wiceprezes LGD KOLD Ireneusz Witkowski zwrócił uwagę na wysoką jakość realizatorów i zaangażowanie społeczności lokalnej, co obrazuje potrzebę integracji i uaktywniania środowisk wiejskich oraz zachęcił do udziału w kolejnych konkursach w 2021r. Koordynator projektu Paulina Młyńczak wraz z animatorem Danutą Kniat-Grześkowiak przygotowały prezentację złożoną ze zdjęć realizacji w poszczególnych projektach beneficjentów, podczas której przedstawiciele organizacji realizujących projekty omawiali ich przebieg z uwzględnieniem pozytywnych cech oraz problemów w okresie pandemii. Prezes LGD KOLD Damian Łęszczak podziękował wszystkim 10 realizatorom ( Stowarzyszenie Miłośników Konina, Pniewskie Stowarzyszenie Perspektywa, Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, Stowarzyszenie „Miłośnicy Ziemi Wąsowskiej”, Stowarzyszenie „Chraplewo-razem możemy więcej”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko, Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie, Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach, Stowarzyszenie Przyjaciół Dezyderego w Trzciance oraz Fundacja w Przyszłość z Lwówka) i wręczył im ( wirtualnie) podziękowania i gadżety upominkowe. Podczas Gali wręczono także nagrody za pierwsze 3 miejsca w konkursie filmowym "Opowiedz". I miejsce dla Stowarzyszenia Miłośników Konina, II miejsce dla Stowarzyszenia „Chraplewo-razem możemy więcej”, a II miejsce dla Pniewskiego Stowarzyszenia Perspektywa. W jury oceniającym konkurs filmowym zasiedli redaktor „Dzień po Dniu” Mirosław Kozłowski, b. redaktor RADIA Merkury Krzysztof Sadowski oraz realizator filmów Adam Paschke. W imieniu beneficjentów Małgorzata Dudek z Urbanowa podziękowała pracownikom biura za nieustanną pomoc i wyjaśniania w trakcie realizacji i rozliczania zadań. Uczestnicy spotkania wyrazili gotowość do kolejnej realizacji zadań w nowych konkursach.