Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gala Działaj Lokalnie

dodano: 2020-02-03 07:42

W ostatnim dniu stycznia w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku podsumowano projekty w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane na terenie Lokalnej Grupy Działania KOLD w 2019r. Wiele ciekawych pomysłów zostało dofinansowanych ogólna kwotą 43 380 zł. Przedstawiciele organizacji : 
Stowarzyszenie Projekt Pniewy
Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Rodzice - Dzieciom" w Urbanowie
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko
Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół Szkoły w Grońsku „Małe jest piękne” 
Pniewskie Stowarzyszenie "Perspektywa"
Stowarzyszenie Miłośników Konina
Stowarzyszenie "Chraplewo - razem możemy więcej"
Stowarzyszenie Buława Lwówek
Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli
Omawiali przebieg projektu podkreślając duże zaangażowanie społeczności lokalnej na tle zdjęć wykonanych podczas działań projektowych. Obecni  burmistrzowie Lwówka Piotr Długosz i Opalenicy Paweł Jakubowski podkreślili zwiększenie aktywności społecznej podczas realizacji projektów. Podczas Gali , wiceprezes LGD KOLD Ireneusz Witkowski i członek Zarządu Paulina  Młyńczak wręczyli wszystkim realizatorom podziękowania i upominki, a zwycięzcom konkursu „Opowiedz” na film z realizacji projektów nagrody rzeczowe.  Spotkanie uświetnił swoim występem zespół wokalny #tacyinni  z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku.