Gala Działaj Lokalnie

dodano: 2016-12-09 08:14

W sali restauracji Halszka w Kuślinie, podsumowano realizację grantów w ramach konkursu Działaj Lokalnie IX w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przeprowadzonego przez Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania KOLD. Beneficjenci grantów przedstawiali zrealizowane zadania w obecności burmistrzów i wójtów gmin obszaru KOLD. Zarząd Stowarzyszenia wręczył podziękowania i upominki realizatorom zadań. Kolejne granty w nowym roku 2017.