Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Finał projektu Erasmus+

dodano: 2017-10-30 07:56

Robocze ostatnie spotkanie w ramach projektu Erasmus+ dla dorosłych miało miejsce w Lokalnej Grupie Działania Flaeming-Havel w Niemczech w dniach 26-28.10.2017r.
Wszyscy partnerzy ze Słowacji, Francji, Litwy, Niemiec i Polski podsumowali wyniki realizacyjne i teraz czas na raport końcowy.  Z ramienia Lokalnej Grupy Działania KOLD uczestniczyli koordynator Ireneusz Witkowski i Justyna Hałas. W czasie dwuletniego projektu, w którym uczestniczyły organizacje pozarządowe z 5 państw, w każdej organizacji przeprowadzone zostały kursy internetowe, j. angielskiego oraz fotograficzny, zawsze dla 20 osób. Uczestnicy projektu spotkali się także we wszystkich państwach, gdzie wspólnie brali udział w tematycznych warsztatach, poznawali tradycje i zwyczaje partnerów. W wyniku  realizacji programu wydane zostały także materiały : kulinaria regionalne wszystkich partnerów, album zdjęciowy krajobrazów partnerów, płyta CD ze zdjęciami warsztatowymi, puzzle z krajobrazami czy informator podstawowych pojęć internetowych. Uczestnicy także nawiązali kontakty za pośrednictwem poczty elektronicznej z partnerami innych krajów. Projekt przebiegał zgodnie z planem i podkreślić należy wywiązywanie się wszystkich partnerów z zadań wspólnie przyjętych.  W projekcie uczestniczyły: Lokalna Grupa Działania Flaeming- Havel ( Niemcy), Lokalna Grupa Działania Suduva ( Litwa), Lokalna Grupa Działania Spis ( Słowacja) , Asocjacia Alzacka ( Francja) oraz Lokalna Grupa Działania KOLD jako koordynator i do niej należy teraz całkowite rozliczenie projektu. Wszyscy podkreślali bardzo ciekawie realizowany projekt i planują kolejne wspólne działania.  Projekt finansowany z Europejskiego Programu Erasmus+  Edukacja dorosłych.