Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Festyn gier zapomnianych w Nowym Tomyślu

dodano: 2017-06-02 07:32

Realizując projekt -Promowania dawnych gier wielkopolskich- „Rumel na fogelce” , Lokalna Grupa Działania KOLD wraz z Gminą Nowy Tomyśl i Radiem Merkury zorganizowała kolejny festyn tym razem w Dniu Dziecka w Nowym Tomyślu. Gra szmacianką, kulanie felgi, rzut do celu pudełkiem po paście do butów i wreszcie promowana dzisiaj gra „Chodzenie na krukwiach”, to atrakcje przez które przeszły setki przedszkolaków, dzieci ze szkół, młodzież i dorośli. Najmłodsi otrzymywali gadżety w namiocie KOLD i Radia Merkury. Przybyły także poznańskie Koziołki zabawiając wszystkich na festynie. Całość transmitowana była na antenie Radia Merkury ( Poznań).