Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Festyn gier zapomnianych

dodano: 2017-04-13 14:20

LGD KOLD wraz z wójtem gminy Kuślin i Radiem Merkury zaprasza na Festyn gier zapomnianych - Trzcianka - niedziela 23 kwietnia 2017 - startujemy od 13.00