Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Festiwal Kolęd i Pastorałek

dodano: 2019-11-07 09:22

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Lokalna Grupa Działania KOLD w Lwówku zapraszają na: 
                                              XX Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek
 
Termin i miejsce:
19 stycznia 2020 r. Lwówek – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
od godz. 10.00 – przegląd zespołów, chórów i solistów (o dokładnej godzinie przesłuchania powiadomimy telefonicznie po zgłoszeniach).
godz. 16.00– Koncert galowy z wręczeniem nagród – w Koncercie występują wszyscy laureaci wykonując swój utwór – wskazany przez jury. 
Organizatorzy: Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Lwówek, Lokalna Grupa Działania KOLD
Charakter imprezy: Impreza ma charakter przeglądu zespołów amatorskich, chórów i solistów z obszaru kraju oraz zaprzyjaźnionych gmin i organizacji zagranicznych
Uczestnicy: udział w festiwalu dostępny dla wszystkich zespołów, chórów i solistów
 
Sposób przeprowadzenia: 
I. Festiwal odbywa się w 4 kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy; wyłącznie amatorzy
1. soliści od 7 do 12 lat (rocznik 2008-2013)
2. soliści 13-15 lat (rocznik 2005-2007)
3. soliści 16-18 lat (roczniki 2002-2004)
4. soliści powyżej 18 lat (roczniki 2001 i starsi)
5. zespoły od 7 do lat 12
6. zespoły 13-15 lat
7. zespoły 16-18 lat
8. zespoły powyżej 18 lat
9. chóry a`capella
II. W jednej kategorii dany podmiot może zgłosić 1 przedstawiciela. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie przez podmiot rejestrowy (instytucja, organizacja) - nie można zgłaszać indywidualnie
III. Każdy wykonawca przedstawia 2 kolędy w tym 1 tradycyjną (z wykazu). Wykonanie obu utworów nie może przekroczyć 6 minut. Duety klasyfikujemy do zespołów. 
Specjalna nagroda przewidziana jest za kolędę zagraniczną (może być wykonana w języku polskim) bez względu na kategorię. Kolęda zagraniczna nie jest wykonywana dodatkowo. 
Jeśli w zespole występują wykonawcy z różnych kategorii wiekowych, to o przynależności do kategorii wiekowej decyduje większa liczba członków zespołu pod względem wieku.
IV. W każdej kategorii wyłaniany jest laureat – statuetka Festiwalu. Możliwe są także wyróżnienia. 
Przewiduje się nagrodę GRAND PRIX festiwalu – 500 zł. dla najlepszego wykonawcy biorąc pod uwagę wszystkich razem - solistów i zespoły/chóry. 
Po każdej kategorii podawane będą wyniki - laureaci. 
V. Wpisowe od solisty 20 zł, od zespołu 50 zł - płatne gotówką w sekretariacie – w dniu festiwalu przy zgłoszeniu przybycia.
VI. Wszyscy wykonawcy otrzymują posiłek i znaczek pamiątkowy.
VII. Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną. 
VIII. Dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie
 
Zgłoszenia
Karty zgłoszenia należy przesyłać do 15 grudnia 2019 r.:
- drogą mejlową: organizacja.imprez@mgok.lwowek.com.pl
- drogą listowną: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 64-310 Lwówek, al. Sczanieckiej 56, tel. 61-44-14-449 lub 503-091-700.
Organizatorzy zastrzegają sobie przyjęcie ograniczonej liczby występujących.
Uwaga: Ze zgłoszeniem przysyłamy nagrane podkłady muzyczne w formacie MP3 (mejl) lub na płycie CD (list).
 
Wykaz kolęd tradycyjnych:
Wśród nocnej ciszy 
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Bóg się rodzi
Mędrcy świata
Gdy śliczna Panna
Gdy się Chrystus rodzi
Tryumfy Króla Niebieskiego
W żłobie leży
Lulajże Jezuniu
Jezus Malusieńki
Dzisiaj w Betlejem
Przybieżeli do Betlejem
Mizerna cicha
Cicha noc
Anioł pasterzom mówił
 
Zgłoszenie
 
Nazwa zespołu, chóru, imię i nazwisko solisty
...............................................................................................................................................
Ilość występujących ………………………… Kategoria wiekowa …………………..…….
Tytuły wykonywanych utworów .........................................................................................
...........................................................................................
Imię i nazwisko instruktora ..................................................................................................
Adres kontaktowy, telefon ....................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Zespół/solista reprezentuje ....................................................................................................
Wymagania akustyczne (np.: ilość mikrofonów, rodzaj mikrofonów, podłączenie instrumentów itp.)
…………………………………………………………………………………………………………..……….……………………..
................................................................................................................................................
Rachunek: TAK/NIE
Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie wniosku.
.............................................................
podpis zgłaszającego