Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzień Unii Europejskiej

dodano: 2020-05-08 19:57

 

 

 

Z okazji Dnia Unii Europejskiej, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania KOLD, która zajmuje się środkami unijnymi, złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności w Lwówku, gdzie znajduje się siedziba organizacji.