Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działaj Lokalnie - Bitwa pod Grunwaldem

dodano: 2017-07-23 12:58

Bitwa pod Grunwaldem- to część projektu Stowarzyszenia z Lipki Wielkiej, która rozegrała się na zboczach łąki w Lipce Wielkiej podczas festynu rycerskiego. Zwyciężyli nasi!. Potem aktorzy - dzieci i młodzież, którzy uczestniczyli także przed festynem w warsztatach przygotowawczych otrzymali z rąk burmistrza Lwówka Piotra Długosza, członków Zarządu LGD KOLD Pauliny Młyńczak i Ireneusza Witkowskiego dyplomy podziękowania. Wszyscy mogli tez uczestniczyć w rycerskim festynie , spróbować zupy gotowanej w kociołkach na ognisku. Nad całością czuwali pomysłodawca Wojciech Włodarski oraz prezes Stowarzyszenia Artur Wyrwał.