Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działaj Lokalnie

dodano: 2019-05-30 07:29

9 organizacji z obszaru Lokalnej Grupy Działania KOLD, po szkoleniu sposobów realizacji grantów, podpisało 29 maja w sali Restauracji Lwowianka w Lwówku umowy na realizację grantów. Umowy podpisano w obecności burmistrzów gmin, z których pochodzą organizacje. Przez 6 miesięcy realizowane będą projekty, na które dofinansowanie otrzymali wnioskodawcy z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Lokalnej Grupy Działania KOLD.