Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Drodzy Przyjaciele ze STRASBOURGA

dodano: 2018-12-17 13:36

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci kolegi Bartosza Niedzielskiego, który zmarł po postrzeleniu w zamachu terrorystycznym w Strasbourgu. Poznaliśmy Go podczas pobytu w Lwówku, w czasie realizacji projektu Erasmus+.
Łączymy się w bólu z rodziną i Waszą Asocjacją, Bartek poświęcił życie w czasie trudnych chwil nękających całą Europę.
Wspominać Go będziemy zawsze z życzliwością.
Cześć Jego pamięci.

Lokalna Grupa Działania KOLD
Polska