Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Drapak

dodano: 2011-11-04 11:10

Średniowieczna wieś polska, która w dokumentach pojawia się jako DRAPAK w 1794 roku. Od tej pory nazwa wsi praktycznie nie ulega zmianie. Nazwa wywodzi się zapewne od nazwy gęstego lasu otaczającego dawniej osadę, która dziś zamieszkiwana jest tylko przez 12 osób.