Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Debata o przyszłości RLKS

dodano: 2018-03-26 11:54

W dniach 22-23 marca 2018 w Supraślu k. Białegostoku, wiceprezes LGD KOLD Ireneusz Witkowski jako przedstawiciel Wielkopolskich LGD brał udział w debacie na temat przyszłości RLKS  po roku 2020. Udział przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządów Województw i Wojewódzkich Sieci LGD-ów pozwolił na szersze spojrzenie na obecne problemy i czekające nas wyzwania.  W przyszłości stawia się na : zwiększenie animowania społeczności lokalnej, Uproszczenie dokumentacji,  zwiększenie doradztwa dla wnioskodawców, sieciowanie.  Podczas Walnego Zebrania Polskiej Sieci LGD-ów, przedstawiciele Wielkopolski został wybrany do Komisji Rewizyjnej.