Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czterostronna współpraca KOLD

dodano: 2011-11-25 08:08

Lokalne Grupy Działania z Litwy, Słowacji, Estonii i Polski będą realizowały projekt pt. - Rozwój turystyki wiejskiej z wykorzystaniem zasobów lokalnych -  w latach 2012-2014.
W dniach 22-23 listopada 2011r w Kazlu Ruda na Litwie spotkali się przedstawiciele Lokalnych Grup Działania Suduva z Litwy, Spis ze Słowacji, P?hja z Estonii i KOLD z Polski, aby doprecyzować przygotowywany wspólny projekt. Suduva leży w zachodniej części Litwy i obejmuje gminy Kazlu Ruda i część Marjampole, Spis obejmuje południową część Słowacji- Wysokie Tatry w tym gminy Vlkovce, Hradisko, Tvarožná, Vrbov, Žakovce, Huncovce, Malý Slávkov, Inhľany, Ľubica, natomiast P?hja leży na północy Estonii wokół stolicy Tallina i obejmuje gminy Paldiski, Loksa, Harku Parish, viimsi Parish. Tak zróżnicowane położenie lokalnych grup pozwoli na urozmaicenie projektu poprzez wykorzystanie różnych zasobów położenia geograficznego i zwyczajów lokalnych. Projekt przewiduje on m.in. wytyczenie szlaków turystycznych na terenach LGD-ów wraz z ustawieniem trwałych produktów bajkowych, wydanie map szlaków we wszystkich językach, udział producentów lokalnych produktów w festynach współpartnerów, utworzenie wspólnej strony internetowej promującej wszystkie regiony. Koordynującą grupą została LGD KOLD, a koordynatorem projektu Ireneusz Witkowski z KOLD. Partnerzy chcą, aby po zakończeniu projektu, kontynuowana była współpraca między organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, samorządami. Na wiosnę na Litwie odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli przyszłych partnerów, potem we wrześniu w Polsce omawiano roboczo wstępne założenia i propozycje tematyczne, wreszcie teraz doprowadzono do wspólnego podpisania umowy partnerskiej, która jest podstawa do finansowania projektu w ramach programu Leader. Ze strony LGD KOLD umowę podpisali wiceprezes Jerzy Dziamski i członek Zarządu Ireneusz Witkowski. Kolejne spotkanie robocze w celu uzgodnienia szczegółów przebiegu szlaków, sposobu ustawiania elementów i technicznego wykonania na szlakach, planowane jest na początku lutego w Słowacji.
Podpisany projekt jest drugim międzynarodowym projektem prowadzonym przez KOLD oprócz projektu z Flaeming-Havel z Niemiec oraz oprócz projektu międzyregionalnego z Regionem Kozła i Ziemią Grodziską w ramach programu Leader.