Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czas dla rodziny

dodano: 2019-06-28 09:30

Ruszył nowy projekt skierowany do rodzin z terenu gminy Pniewy pn. „Jak spędzić czas bez technogadżetów?”.  Głównym celem projektu jest pokazanie dzieciom i osobom dorosłym alternatywnych form spędzania wolnego czasu z dala od technogadżetów, poprzez integrację pokoleń, aktywność fizyczną i społeczną. Pierwsze spotkania - z psychologiem - w ramach realizacji zadania odbyły się w dwóch grupach: w poniedziałek 24 czerwca  i we wtorek 25 czerwca 2019r. Temat spotkania nawiązywał do budowania więzi poprzez zabawę z dzieckiem, rozmowę i zauważanie potrzeb wszystkich członków rodziny.
Projekt dofinansowany jest  ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie.
Beneficjentem projektu jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.