Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cyfrowa stacja meteo - zapraszamy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wąsowie do udziału w konkursie plastyczno - projektowym

dodano: 2020-05-26 08:35

   Chcesz, aby przy Twojej szkole została umieszczona Cyfrowa stacja Meteo z modułem pyłomierza wraz z dydaktyczną klatką meteorologiczną? 

    Chcesz, aby plac przy Twojej szkole miał ładny wygląd i pozytywnie wpływał na ochronę środowiska?

 

                                                                       Weź udział w konkursie.

        Lokalna Grupa Działania KOLD  oraz Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Taczaka w Wąsowie ogłaszają konkurs na zagospodarowanie terenu na boisku szkolnym, na którym planowane jest postawienie stacji – klatki meteorologicznej w ramach międzyregionalnego projektu współpracy.

W projekcie można uwzględnić utwardzenie terenu wokół klatki z dojściem oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

Projekty z opisem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej spwasowo@o2.pl w swojej Szkole w terminie do 5 czerwca 2020r .

Wybrany komisyjnie najlepszy projekt otrzyma nagrodę.

 

Zapraszamy

                                                                                                                                                                                                          Szkoła Podstawowa                              Lokalna Grupa Działania KOLD     

        im. gen. Stanisława Taczaka

                 w Wąsowie