Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Chór z LGD KOLD w Niemczech

dodano: 2019-08-26 08:44

Chór Halka z Duszniki reprezentuje KOLD na Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Bad Belzig z okazji obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Występując w Kościele Ewangielickim z chórami z Niemiec i Holandii został entuzjastycznie przyjęty i chwalony za profesjonalizm. Wyjazdem kierowali prezes LGD Damian Łęszczak i prezes Chóru Alfreda Januszewska.