Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budujemy ścieżki turystyczne

dodano: 2011-02-09 07:15

Budujemy ścieżki turystyczne

Realizując założenia Lokalnej Strategii Rozwoju, KOLD rozpoczął prace nad szlakami turystycznymi na swoim terenie. 8 lutego 2011r w salce Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku, spotkali się przedstawiciele wszystkich gmin obszaru KOLD, aby rozpocząć prace nad szlakami turystycznymi. Postanowiono, że wszystkie odcinki budowanych ścieżek przez poszczególne gminy zostaną włączone w sieć szlaków turystycznych, natomiast ujednolicony zostanie sposób oznakowania. Dyskutowano nad siecią szlaków zarówno tematycznych jak i przeznaczonych dla różnego rodzaju turystów ze względu na sposób poruszania się. Gminy mogą skorzystać z dofinansowania przy budowie, wytyczaniu i oznakowywaniu szlaków turystycznych oraz budowie infrastruktury turystycznej z Programu Leader za pośrednictwem KOLD zarówno z działania odnowa i rozwój wsi, jak i małych projektów.
Kolejne spotkanie przewidziane zostało za miesiąc.