Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biuro KOLD czynne do 13.30

dodano: 2019-06-12 13:20

 

W związku z panującymi upałami informujemy, że

w dniu 12.06.2019r.

Biuro KOLD czynne będzie w godzinach

7.00 – 13.30

                     Za utrudnienia przepraszamy