Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biesiadne ploty w Kuślinie

dodano: 2019-10-21 08:12

W środowe popołudnie 16 października 2019r. kolejny występ Seniorów, tym razem na obszarze Lokalnej Grupy Działania KOLD w Kuślinie. Seniorzy wystąpili  z programem pt. „Biesiadne ploty” w ramach projektu pn.
„Ze śpiewem iść przez życie”. Licznie zebraną publiczność powitała prezes Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa” Pani Krystyna Drozdowska-Szychowiak. Piosenki śpiewane podczas widowiska zachęcały do wspólnego śpiewu.

Za wspólnie spędzony czas dziękujemy!  

Beneficjentem projektu, współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.