Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biesiadne ploty w Dusznikach Wlkp.

dodano: 2019-10-23 14:42

W poniedziałek 21 października 2019r. kolejne biesiadne ploty na obszarze Lokalnej Grupy Działania KOLD, tym razem w gminie Dusznik Wlkp. w Domu Weselnym „Halszka”. 
W biesiadzie uczestniczyli: wójt Gminy Duszniki Roman Boguś, przewodniczący Rady Gminy Duszniki Tomasz Ćwian i dyrektor Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach  Anna Repak oraz licznie zebrani mieszkańcy. 
Piosenki śpiewane w programie zachęciły zgromadzoną widownie do aktywnego udziału. W dalszej części spotkania przy kawie i słodkim poczęstunku oraz akompaniamencie akordeonowym śpiewano piosenki biesiadne, a dźwięki muzyki niektórych porwały do tańca.
Właścicielce Domu Weselnego „Halszka” Pani Halinie Wachowiak za udostępnienie sali i gościnę serdecznie dziękujemy!   
Beneficjentem projektu, współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.