Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biegi Bolewickie

dodano: 2017-05-22 08:55

Biegi Fiedlerowskie i 10-tka  to kolejna promocja zdrowego stylu życia na terenie LGD KOLD. W sobotę 20 maja od rana zaroiło się od biegaczy w Bolewicach. Oczywiście i tam byliśmy wraz z namiotem strażackim- ratunkowym. Na starcie 10-tki ( i oczywiście na mecie) nasz członek Zarządu KOLD – wójt Miedzichowa Stanisław Piechota.