Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aplikacyjny projekt współpracy

dodano: 2018-05-18 07:40

17 maja Lokalna Grupa Działania KOLD w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego z wicemarszałkiem Rzepą, podpisała umowę na projekt aplikacyjny tras turystycznych. Projekt realizowany będzie przez 12 Lokalnych Grup Działania z zachodniopomorskiego, lubuskiego i KOLD z Wielkopolski. Przewiduje on dla turystów ściąganie aplikacji o trasach pieszych i rowerowych. Na terenie KOLD obejmie o 422 km z liczbą 360 punktów informacyjnych, 400 zdjęć i 10 skrzynek scenariuszy gier Geocaching-Questing. Aplikacja ma być opracowana do końca roku 2018. Ze strony LGD KOLD umowę podpisali Damian Łęszczak i Ireneusz Witkowski.